Tiflográf

A TIFLOGRÁFIAI MŰHELY

 A tiflográfiai műhely fogalmát én vezettem be a Látássérültek Kolozsvári Liceumába, valamint én terveztem meg és saját költségemre kiviteleztettem a műszaki-technikai berendezéseket. (1975 – 1981)

A vakok oktatásában alkalmazunk, ahol szükséges és lehetséges domború rajzokat. A domború rajzok nélkülözhetetlenek a mértan, a fizika, a kémia és más tárgyak oktatásában is.

A tiflográfiai műhelynek az a szerepe, hogy megtervezze a domború rajzokat és sokszorosítsa azokat az oktatás szükségletei szerint. Ez a tevékenység szakértelmet igényel.

Két saját tervezésű gépet mutatok be, amely a rajzok sokszorosítására szükségesek.

A KY5 jelölésű, a dupla cinklemezre domború vonalat hengerlő gép, amelynek ötödik változata 1975-ben készült el. A domború vonalat két görgő hengerli a cinklemezre. A két görgőt egy excenderes mechanika egymáshoz préseli, vagy a prés kinyításával a görgőket  eltávolítja egymástól.

A rajzolási művelet azzal kezdődik, hogy a megtervezett rajzot ceruzával rávisszük a dupla cinklemezre. Aztán a cinklemezt behelyezzük a gépbe, a két görgő közzé. Miután a görgőt ráillesztettük a megrajzolandó ábra egyik vonalára, zárjuk a görgőket. Ezután, egyik kezünkkel forgatjuk a hajtókart, miáltal a két görgő forogva magával sodorja a lemezt és belehengerli a domború vonalat. A másik kezünkkel irányítjuk a cinklemezt mozgás közben és követjük a felrajzolt vonalat. Természetesen, nem csak egyenes vonalat tudunk ily módon előállítani, hanem görbéket is. A görbe sugara nem lehet túlságosan kicsi

A KYP3, elektromágneses pontozógép, amelynek harmadik változata 1981-ben készült el.

A domború rajzok között előfordulnak olyanok, amelyeken pontokból álló vonalakat kell alkalmazni, vagy pedig rövid Braille írásos szöveget vagy betű jelöléseket a mértani ábrák esetében. Ebben az esetben szükséges a pontozó gép. Ceruzával rávisszük a dupla cinklemezre a már megtevezett rajzot és a Braille féle írást vagy jeleket.

A pontozó tűjét ráhelyezzük a már ceruzával megrajzolt konfiguráció valamely pontjára. A lábunk rajta van már a padlóra helyezett pedálon. A pedál nyomásakkor az elektromágnes működésbe hozza a pontozótűt. A cinklemezt bármely irányba el lehet mozdítani a tű alatt.

A sokszorosítás úgy történik, hogy az elkészült matricát, a dupla cinklemezt, kinyitjuk és a két cinklap közé behelyezzük a papírt. Ezután présbe helyezzük a matricát, amely belenyomja a papírba a rajzot. Egy matricával több száz példányt tudunk elkészíteni.

A matricákat az iskolai szekrény polcain tárolják tantárgyakra és témakörökre rendezve. A szaktanár óra előtt jelzi a tiflográfiai műhelynek, hogy milyen rajzra és hány példényra van szüksége és a rajzokat időben kézhez is kapja.