Önéletrajz

A Szilágyságban, Sarmaságon születtem 1941 szeptember 16-án.

Tízesztendős koromban, egy robbanásos balesetben elveszítettem jobbkezemet és szemeim is súlyosan megsérültek olyan mértékben, hogy tizenyolc esztendős koromra teljesen megvakultam.

Elemi tanulmányaimat szülőfalumban végeztem, majd Kolozsvárra kerültem, ahol érettségiztem, utána a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen 1968-ban diplomát nyertem filozófia, pedagógia, történelem szakon. Tanári diplomával a kezemben, 1968-ban  állast kaptam a Látássérültek Kolozsvári Líceumában, (Liceul pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca), ahol harmincöt éven keresztül tanítottam 2003-ig, nyugdíjba vonulásomig.

A Líceumban huszonöt éven keresztül tanítottam matematikát az V-VIII osztályban. A mértan oktatás gyakorlatában, évtizedeken keresztül kísérleteztem egy rajzkészűlék kidolgozásán és közben, egy szakdolgozatban 1981-ben összefoglalatam tapasztalataimat. A dolgozat címe, Adalékok egy tiflográfiai (a vakok domború rajza) technológia kidolgozásához.

Rajzkészülékemet 1999-ben a Magyar Szabadalmi Hivatal szabadalmazta. A rajzkészülékemről írott tanulmányomat szakfolyóiratban publikáltam 2002. áprilisában, Rajzkészülék vakok számára pozitív domború mértani rajzok szerkesztéséhez , valamint 2000-ben a rajzkészülékemről egy 17 perces film is készült. A tanulmány szövege és a filmem is a honlapomon megtalálhatóak.

A rajzkészülékemmel való kísérletekkel párhuzamosan, kidolgoztam egy technikát iskolai célokra, a domború rajzok sokszorosítására. Itt mutatom be filmen a sokszorosító technika két mechanikus gépét.

Érdeklődésem középpontjában két problematika állott: a tapintásos érzékelés lehetőségei két dimenzióban, és a tapintásos érzékelés lehetőségei három dimenzióban.

Ezért, 1975-ben elkezdtem faragni fából formakísérleti plasztikáimat, amelyből idáig harminc darab készült el. Ezt a kísérletet itt a honlapon A Vakszobrász? című tanulmányomban mutatom be a formkísérleti plasztikáim fényképeivel együtt.

Kolozsvár, 2012. február 11.